Onafhankelijke Burger Partij

Wij hebben definitief besloten dat we een nieuwe partij beginnen en met deze partij aan de verkiezingen mee zullen doen.

Wij kiezen hierbij voor de burger. Sommige partijen kiezen voor Europa, of voor meer overheid en meer bureaucratie maar wij staan voor de belangen van de burger!

Wij kiezen voor een kleine overheid die maximaal ruimte geeft aan de burger om eigen beslissingen te nemen maar vooral doordat door een kleinere overheid de belastingen kunnen worden verlaagd. Zodoende krijgt iedere burger meer geld in de portemonnee!

Wanneer de burger meer geld te besteden heeft leidt dat tot economische groei. En alleen door economische groei kunnen we de huidige financiële crisis de baas worden.

Ik heb de afgelopen jaren gezien dat er bij de overheid nog volop ruimte is om te krimpen. Baantjesmachines als Provincies of Waterschappen zijn bestuurslagen die de burger miljoenen kosten en waar enorm op bezuinigd kan worden.

Heronderhandelen met Brussel over de Europese Unie is in het belang van iedere burger. Natuurlijk, heronderhandelen is not- done. Het zal scheve gezichten geven in Brussel. Het zal het ook moeilijker maken voor onze politici om een comfortabel baantje in Europa te scoren. Dat zal veel pijn doen bij onze politieke elite. Maar wij staan niet voor die politieke elite, wij staan voor de burger!

Binnen onderwerpen als veiligheid, immigratie en integratie zullen we de harde maar realistische en redelijke lijn hanteren. Wetten zijn er om te worden gehandhaafd!

Het is van groot belang dat er een partij opstaat die helder aangeeft wat de burger nodig heeft, en het vertrouwen en het lef heeft om ook in de toekomst zijn verantwoordelijkheid voor die burger te nemen.

Minder belastingen, meer loon!