Beste mensen,

U heeft allen deze week waarschijnlijk uit de kranten, op tv en op internet kunnen vernemen wat het Kunduz-akkoord uiteindelijk inhoudt voor u. Niets dan lastenverzwaringen. Terwijl de geldstromen richting Zuid-Europa, de zinloze ontwikkelingshulp, nep-milieu en naar de EU in hun volle omvang maar blijven doorgaan laat de overheid u, degene die het allemaal betalen moet, in de kou staan.

De zorgkosten waren inmiddels al onbetaalbaar voor tienduizenden Nederlanders en daar komt nu nog eens een verhoging van het eigen risico bovenop. En de OBP moet nog zien dat straks door de bejubelde privatisering van de zorg de maandpremies niet zullen stijgen. Jan Modaal wordt letterlijk uitgekleed.Wij zeggen u: de werkelijke bezuinigingen horen te worden uitgevoerd daar waar het grote geld zit. En dat zijn de oppermachtige farmaceuten met hun veel te hoge prijzen voor medicijnen, de medisch specialisten met twee tot zelfs drie keer de Balkenendenorm (meer dan een half miljoen salaris per jaar!), de overbodige managers van ziekenhuizen en instellingen, bonusgraaiende verzekeraars in hun paleizen en de belachelijk versnipperde bureaucratie in de thuiszorg. De zorg moet weer in dienst komen te staan van de burgers en niet andersom!

De absurde maatregel om de Btw met maar liefst 2% te verhogen zal kleine ondernemers en ZZP-ers bikkelhard gaan raken. Velen van hen hielden nog maar net het hoofd boven water door de crisis. Opdrachtgevers investeren niet meer en bij particuliere klanten is de pot onderhand ook schoon leeg. Dit gaat velen van hen de nekslag geven. Hoe wil je economische groei bewerkstelligen en banen creëren als je het geld weghaalt uit het MKB en de markt kapot maakt voor ondernemers waardoor ze niet meer de sprong kunnen maken naar groei en het aannemen van personeel? Dit gaat faillisementen opleveren en verlies van banen en nog meer mensen in de uitkering. En wie gaat dat betalen? De Grieken?

Voor starters op de huizenmarkt zal het vrijwel onmogelijk worden om nog iets te kopen. De toch al jaren problematische huizenmarkt komt met dit akkoord volledig op slot te zitten. En wie dacht iets te kunnen huren als alternatief: Ook de huren gaan omhoog en worden marktconform. Net als gas en licht. En het openbaar vervoer. En het woon-werkverkeer.

Het is schandalig wat deze 5 partijen, met de VVD voorop, ons land en haar bevolking aandoen! Ze straffen de zieken, ouderen en hardwerkende burgers keihard af voor hun eigen jarenlange wanbeleid. Geen bezuinigingen op de zinloze bestuurslagen zoals de provincies en waterschappen.Nee, de overheid, die zelf minstens met een derde in volume zou moeten afnemen, legt het allemaal neer op het bordje van de burgers. Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de EU en van Griekenland. En niet van Nederland! Ze moeten zich kapot schamen!

De Onafhankelijke Burger Partij zal de degens met ze kruisen voor úw belang, de burger die het allemaal maar slikken mag zonder dat die iets gevraagd is. De OBP wil juist de belasting en de kosten verlagen om de koopkracht van de mensen te stimuleren en de BV Nederland die werkgelegenheid te laten ontwikkelen en ons terzelfder tijd uit die EU te onderhandelen.

12 September is de keuze aan u: Zwichten onder het juk van Europa of een onafhankelijk Nederland en welvaart voor alle burgers in dit land.

Hero Brinkman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.